Opetus

Sylvia-kodin koulussa luokanopettaja vie luokkansa ensimmäisestä kahdeksanteen luokkaan.  Tämän jälkeen nuorisoasteella aineopettajat jatkavat opetussuunnitelman mukaista opetusta.  Viimeisen neljän vuoden aikana järjestetään teoria-aineiden ja kädentaitojen opetuksen lisäksi ohjausta arjen hallintaan ja elämäntaitoihin liittyvien valmiuksien kehittämiseen työpajamuotoisissa oppimisympäristöissä.

Opetus on jakso-opetusta.  Aamuisin on ensin pääainetunti vihkotöineen.  Pääaine on kulloinkin kyseessä oleva 4-6 viikon mittainen jakso yksittäistä oppiainetta, esim. äidinkieltä, matematiikkaa, historiaa, biologiaa, kemiaa. Loppupäivä on varattu toiminnallisemmille aineille; käsityölle, liikunnalle, musiikille, taideaineille.

Koska koulun oppilaat ovat erityisopetuksen piirissä, laaditaan jokaiselle oppilaalle koulun steinerpedagogisen opetussuunnitelman lisäksi oma henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).