ASUMINEN

Sylvia-kodissa lapset ja nuoret asuvat yhdessä henkilökunnan ja heidän lastensa kanssa. Taloissa asuu 5-7 lasta ja nuorta, talonvanhemmat ja 1-3 hoitajaa. Osa henkilökuntaa liittyy talojen elämään käyden vuorotyössä ja asuen Sylvia-kodin ulkopuolella. Erilaisten vapaaehtoisjärjestöjen kautta tulee ulkomailta ja Suomesta vuosittain nuoria jakamaan elämää kanssamme. Kotielämä rakentuu arjen rytmeistä ja rutiineista. Yhteisen kodin luomiseen kuuluu ilojen ja surujen jakamisen lisäksi talon töistä ja tehtävistä huolehtiminen. Lapset ja nuoret osallistuvat kykyjensä ja edellytystensä mukaisesti yhteiseen kodinhoitoon. Taloustöiden jakaminen antaa hyvän mahdollisuuden oppia ja kehittää arjessa tarvittavia elämäntaitoja.

Yhdessä toimien tutustutaan ja opitaan ainutlaatuisella ja yksilöllisellä tavalla.

Päivittäin toistuvat aamu- ja iltahetket yhdessä koko talon väen kanssa luovat turvallista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja tukevat lapsen kasvua. Koulupäivän ja pajatöiden päätyttyä vietetään lepotunti, jonka jälkeen kutsuvat harrastukset, kerhot ja yhteinen vapaa-ajanvietto.

Viikonpäivien ja vuodenaikojen erilaiset ominaislaadut, vuodenkierron juhlat ja syntymäpäivät liittävät kodeissa arjen perusrytmin laajempaan elämänyhteyteen. Lasten loma-ajat suunnitellaan kouluvuoden loma-aikojen mukaisesti, ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon perheiden erityistarpeet. Tarvittaessa järjestetään hoitoa ja toimintaa loma-aikoina myös Sylvia-kodissa.
2015