HistoriaaCStenbeck.jpg

Carita Stenbäck oli äitinsä Ingrid Stenbäckin kanssa tutustunut antroposofiseen hoitopedagogiaan ja halusi käynnistää vastaavan työn kehityksessään estyneiden lasten hyväksi myös Suomessa. Sylvia-koti sai nimensä hänen serkkunsa Sylvian mukaan. Sylvia-kodin perustamissanat lausuttiin 7.9.1956. Toiminta alkoi Jorvaksessa ja siirtyi vuonna 1962 Hyvinkäälle. Muutto Lahteen Sylvia Nybergin syntymäpäivänä 16.3.1970 aloitti Freddy ja Kaarina Heimschin johdolla uuden vaiheen Sylvia-kodin elämässä. Sylvia-kodista tuli toiminnan kasvun ja kehityksen myötä osa kansainvälistä Camphill-liikettä.

Erityistä huolenpitoa tarvitsevien ja kehityksessään estyneiden lasten hoidossa, kasvatuksessa ja opetuksessa Sylvia-kodissa pyrittiin soveltamaan niitä hoitopedagogisia menetelmiä, joihin Itävallasta syntyisin oleva ajattelija ja tutkija Rudolf Steiner oli antanut virikkeen. Rudolf Steinerilla oli monipuolinen luonnontieteellinen ja filosofinen koulutus sekä syvällinen vakaumus henkisen maailman olemassa olosta. Tämä tieto yliaistisen maailman objektiivisesta todellisuudesta soi hänelle mahdollisuuden tutkia ihmistä ja ihmisluontoa sekä fyysiseltä että sielullishenkiseltä kannalta.

Karl-Konig1.jpg

Camphill-liikkeen perustaja, tri Karl König, kirjoitti seuraavat sanat kuvaamaan sekä hoitopedagogiikkaa että parantavaa ihmisten välistä kohtaamista:

"Vain ihmisen antama apu toiselle ihmiselle, kahden minuuden kohtaaminen, toisen yksilöllisyyden kokeminen, kysymättä hänen uskontoaan, maailmankatsomustaan tai poliittista kantaansa, yksinkertaisesti: kahden henkilön katsominen toisiaan silmästä silmään, luo hoitopedagogian, sellaisen parantavan kasvatuksen, joka voi estää ihmisen sisintä olemusta uhkaavan tuhon".

Tätä parantavaa kohtaamista arjessa ja juhlassa on harjoiteltu Sylvia-kodin asuintaloissa, joissa hoidossa olevat lapset ja henkilökunta perheineen elävät yhdessä. Kodinomainen asuinympäristö ja antroposofinen, yhteisöllinen hoitopedagogiikka ovat tarjonneet vuosikymmenien varrella yksilöllistä kehitystä tukevan kasvuympäristön sadoille Sylvia- kodissa asuneille lapsille ja nuorille sekä heidän elämäänsä osallistuneille.