Sylvia-kodin koulu ja päiväkoti

Sylvia-kodin koulu on perusopetusta antava koulu erityistä huolenpitoa tarvitseville lapsille. Sen rinnalla toimii ryhmäperhepäiväkoti, jonka yhteydessä on enintään 2-vuotinen esiaste. Lisäksi kouluun kuuluu nuorisoaste, jossa opetus painottuu työpajoille. Steinerpedagoginen opetussuunnitelma rakentuu 12 vuodelle.

Steinerpedagogiseen erityisopetukseen kuuluvat taideaineet ja -terapiat tukevat sekä oppimista että sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tekemisen ilo ja oivaltava oppiminen ovat tärkeitä tavoitteita.