Sylvia-koti

koulu-, asumis- ja työyhteisö

sylvia_kotiin.jpg

Kyläkatu 140, 15700 Lahti

Puhelin, vaihde 03 - 8831 30

Palvelupäällikkö 044-77 22 804

Faksi 03 – 8831 315

info@sylvia-koti.fi

www.sylvia-koti.fi

Huonekalupaja www.sylvia-verstas.fi

SYLVIA-KOTI YHDISTYKSEN MUUT TOIMINTAYKSIKÖT:

Asumis- ja työyhteisöt aikuisille

Kaupunkikylä Kyläkatu 140, 15700 Lahti www.kaupunkikyla.fi

Myllylähde-yhteisö Aholantie 133, Palomaa, 16800 Hämeenkoski sähköposti: myllylahde@phnet.fi

Tapolan kyläyhteisö Raikkolantie 40, 16350 Niinikoski www.tapola-camphill.fi

Linkkejä: Camphill around the world www.camphill.org.uk Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry ALYwww.antroposofinenlaaketiede.fi Nordiska Förbundet för Läkepädagogik och Socialterapiwww.nfls.se Konferenz für Heilpädagogik und Sozialtherapie/Council for Curative Education and Social Therapywww.khsdornach.org