Terapiat

Lasten ja nuorten hoitoon Sylvia-kodissa kuuluu yhteisöelämän ja steinerpedagogisen erityiskoulun lisäksi täydentäviä hoito- ja terapiamuotoja; taideterapiaa, hoitoeurytmiaa, musiikkiterapiaa, hierontaa, kylpyjä, ratsastusta sekä antroposofista laajennettua lääketiedettä. Näiden lisäksi käytämme puhe- ja fysioterapiaa ostopalveluina kunkin henkilökohtaisen tarpeen mukaan.

Terapiajakso on yleensä noin 7 viikon mittainen, jolloin lapsi tai nuori tulee terapeutin luo muutaman kertaa viikossa.

Taideterapia on terapeutin ohjaamaa kuvataiteen tekemistä. Maalaus, piirustus ja muovailuharjoitukset vahvistavat lapsen ja nuoren itsetuntoa ja keskittymiskykyä.

Pressel-hoitohieronnan on kehittänyt lääkäri Simeon Pressel (1905–1980). Hoito koostuu kahdesta toisiaan täydentävästä perushieronnasta, joita vuorotellaan eri hoitokerroilla tasapainon saavuttamiseksi. Hierontaotteet ovat rytmisiä, virtaavia ja lämmittäviä. Hoidolla pyritään herättämään kehon omat, parantavat voimat.

Kylvyt ovat yksi antroposofisen laajennetun lääketieteen mahdollisuuksista antaa hoitoa ulkoisesti. Öljydispersiokylvyissä kylpyveteen sekoitetaan erityisellä laitteistolla vesipyörteen mukana haluttu öljy pieninä öljypisaroina. Kylvyn jälkeen lapsi lepää tunnin ajan lämpimiin puuvillalakanoihin käärittynä, jolloin öljyn vaikutus jatkuu.

Hoitoeurytmia on eurytmiasta kehitetty yksilöterapiamuoto. Terapialääkärin ja hoitoeurytmistin yhteistyönä etsitään lapsen olemusta tervehdyttävät liikemuodot.

Puhetaideterapia on terapiamuoto, joka vahvistaa ihmisen minuuden voimia puhetaiteen menetelmin. Terapiassa otetaan huomioon, että liikkeiden, puheen ja ajattelun kehitys muodostavat elävän kokonaisuuden varhaislapsuudesta alkaen koko ihmiselämän ajan.

Musiikkiterapian välineitä ovat laulaminen, soittaminen, musiikin kuuntelu, musikaalinen liike ja keskustelu. Musiikin avulla voidaan kokonaisvaltaisesti oppia tuntemaan ja kehittämään inhimillisten kykyjemme monipuolisuutta ja tasapainoa, sillä musiikissa soivat sävelkulut, soinnut, rytmit ja muodot ovat sukua ihmisen sielunvoimille: ajatuksille, tunteille ja tahdolle.