CAMPHILL YHTEISÖ

KOULU ja NUORISOASTE

Tervetuloa, päiväkotiin, kouluun tai nuorisoasteelle luonnonkauniiseen yhteisöön!

Sylvia-kodissa on steinerpedagoginen erityiskoulu. Ryhmäperhepäiväkoti ja esiopetus toimii myös Sylvia-kodin tiloissa. Koulu on 9-vuotinen perusopetusta antava erityiskoulu. Kouluun voi hakeutua läpi vuoden. Sylvia-kodin koulu tarjoaa palveluja valtakunnallisesti. Aloitteen oppilaspaikan hakemisesta voivat tehdä vanhemmat, opettajat, kunnan viranomaiset tai hoitava lääkäri. Koulun jälkeen on mahdollista jatkaa kolmen vuoden ajan nuorisoasteella, joka antaa yleissivistävää opetusta ja työharjoittelua Sylvia-kodin työpajoissa.


KOTI JA ASUINYHTEISÖ

Tervetuloa asumaan yhteisöön, jossa jokaiselle on tarjolla ystäviä ja hyvää hoitoa!

Sylvia-koti on eritystä huolenpitoa tarvitsevien lasten ja nuorten koti -ja asuinyhteisö. Kyläyhteisössä on 6 asuintaloa, joissa hoito- ja asumispaikkoja. Lapset ja nuoret asuvat hoitohenkilökunnan ja heidän perheittensä kanssa taloyhteisössä. Tällä hetkellä on kolme nuortentaloa, yksi lastentalo ja yksi aikuistentalo. Kodinomainen asuinympäristö luo asukkaille viihtyisän yhteisön ja turvalliset ulkoilualueet. Aloitteen oppilaspaikan hakemisesta voivat tehdä vanhemmat, opettajat, kunnan viranomaiset tai hoitava lääkäri. Tarjoamme tehostettua asumispalvelua vuorokauden ympäri. Asumispalvelun lisänä ovat hyvät harrastusmahdollisuudet lähiympäristössä ja työtoiminta elokuusta heinäkuuhun.


TYÖTOIMINTA

Tervetuloa työtoimintaan pajoille, joissa kädentaito on kunniassa!

Sylvia-kodissa on puutarha, leipomo, käsityöpaja, pesula, puupaja, talli ja huonekalupaja, joissa nuoret ja aikuiset voivat työskennellä. Työn lisäksi taiteellinen toiminta ja juhlat elävöittävät nuorten aikuisten kasvamista. Aikuisuuteen kypsyminen tapahtuu työn ja vapaan vuorovaikutuksessa.YLEISTÄ

Antroposofinen hoitopedagogiikka ja steinerpedagoginen erityisopetus ovat toimintamme ja sen kehittämisen kulmakivet. Taide - ja terapiatoiminta nivoutuvat olennaisena osana kaikkeen toimintaan. Sylvia-koti on kansainvälisen hoitopedagogisen liikkeen, Camphill-liikkeen ja Suomen hoitopedagogisen yhdistyksen jäsen. Yhteisö on toiminut Lahdessa vuodesta 1970 ja sitä ylläpitää Sylvia-koti yhdistys ry.